Nákupný košík

logo
logo
logo
Hlavné menu
Váš dodávateľ ovocných sirupových koncentrátov

Ponuka služieb

Zabezpečujeme predaj, prevádzku , servis nápojových automatov a dodávku surovín pre nápojové automaty.

 

1. Predaj automatov :

 • automaty na kávu
 • automaty na chladené sýtené nápoje
 • tovarové automaty

 

2. Ponuka služieb :

2.1. Prevádzkovanie automatov

Poskytnete nám 1 m2 plochy, prípojku elektrickej energie a vody.

O vaše pohodlie a všetko ostatné sa postaráme my:

 • Inštalácia a servis
  Inštalujeme automat na naše náklady, dopĺňame suroviny, staráme sa kompletne o všetko – bezplatne.
 • Finančná úspora
  Nemusíte investovať žiadne prostriedky, finančnú záťaž preberáme my.
 • Úspora energie a pracovného času zamestnancov
  Automat je energeticky nenáročný a nezanedbateľná je aj úspora času oproti príprave klasickej kávy.
 • Kvalitné a rýchle občerstvenie
  Výber nápojov podľa vašich požiadaviek, dostupnosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Jednoduchá obsluha automatu Automat sa obsluhuje po vhodení mincí (5c ,10c , 20c , 50c , 1EUR , 2EUR) jednoduchým stlačením tlačidla predvoľby nápoja.
 • Ostatné podmienky
  Podrobnejšie podmienky prevádzkovania automatu sú stanovené písomnou dohodou medzi oboma stranami. Podmienkou je dosahovanie minimálneho odberu za deň podľa druhu automatu. V prípade, že automat nedosahuje minimálny odber, vyhradzujeme si právo dohodnúť iné podmienky alebo ukončiť zmluvu.

 

Optimálny minimálny odber nápojov za deň :

Rheavendors Lioness XS 10 - 30 ks
Zanussi BRIO 30 - 50 ks
VENUS P 4+1 Postmix 60 - 80 ks


 

2.2. Prenájom automatov

Automat si môžete od nás aj prenajať. O prenajatý automat sa staráme my. Vy si už len kupujete suroviny v cenách podľa aktuálneho cenníka a rozhodujete o Vašich predajných cenách .

 

Cena prenájmu jednotlivých automatov :

 

Rheavendors Lioness XS 30,- EUR / mesiac (automat bez mincovníka)
Zanussi BRIO 50,- EUR / mesiac
VENUS P 4+1 Postmix 150,- EUR / mesiac ( alebo bezplatne, viď podmienky)

 

 • Inštalácia a servis
  Inštalujeme automat na naše náklady
 • Servis
  Dopĺňame suroviny na základe dohodnutého harmonogramu, alebo podľa skutočných potrieb ale minimálne 1 x za mesiac. Pri dopĺňaní surovín prevedieme predpísanú hygienickú očistu automatu

 

Cena servisných prác:

Cena za každú započatú hodinu prác 25,- EUR
Kilometrové 0,35 EUR / km
 • Ostatné podmienky
 • Za prenájom automatov zaplatí nájomca zálohu ( výška zálohy závisí od predmetu prenájmu ), ktorá je splatná pri dodaní predmetu nájmu. Táto záloha bude vinkulovaná počas celej doby nájmu. Po skončení nájmu a odovzdaní predmetu nájmu v úplnom a nepoškodenom stave bude záloha vrátená na účet odberateľa. V opačnom prípade bude zo zálohy hradená oprava zariadenia, poprípade ostatné pozdĺžnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy.
 • Zmluva o prenájme sa uzatvára na dobu minimálne 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby sa zmluva predlžuje nanovo.
 • Poplatok za prenájom sa platí jeden mesiad dopredu, poplatok za servisné práce sa platí po uplynutí daného mesiaca na základe skutočného počtu návštev ( ale minimálne za 1 návštevu , ak nie je dohodnuté inak)

 

3. Servis automatov :

 • Záručný servis
  Na všetky predávané automaty poskytujeme plný záručný servis a dodávku náhradných dielov.
 • Pozáručný servis
  Na všetky automaty zabezpečujeme úplný pozáručný servis vrátane dodávky potrebných náhradných dielov.


 © Copyright 2013 www.zylo.sk | Platforma RSO | Tvorba eshopov od GRANDIOSOFT